Puškové disciplíny - dělí se na střelbu ze vzduchové a malorážné pušky, sezóna se rozlišuje na zimní halovou a letní venkovní. Ze vzduchové pušky děti v žákovské kategorii střílí vleže, od dorostenců již jen ve stoje. Střelba z malorážky pak rozlišuje tři polohy - leže, kleče, stoje. Vždy se střílí s kruhovými mířidly. Pro ty nejlepší také existuje střelba z velkorážné terčovnice na vzdálenost 300m.

Pistolové disciplíny - dělí se na střelbu ze vzduchové a malorážné pistole, sezóna se rozlišuje na zimní halovou a letní venkovní. Střílí se vždy ve stoje otevřenými mířidly. Střelba z malorážné pistole se pak dělí na rychlopalnou, standardní a sportovní pistoli na vzdálenost 25m. Dále se střílí na 50m libovolná pistole. Pro ty nejlepší je také disciplína velkorážná pistole v obdobných disciplínách na 25m.

Brokové disciplíny - dělí se na střelbu TRAP a SKEET, sezóna je jen letní venkovní. Střílí se vždy ve stoje otevřenými mířidly a to na asfaltové terče - holuby.