Sportovní střelec

Sportovní střelba není sportem určeným pouze pro jeden druh lidského somatotypu, vrcholoví střelci jsou jak vysocí štíhlí, tak menší podsadití. Mnoho střelců vzniká ze sportovních nadšenců, kteří se díky svým vrozeným vlohám nedokážou uplatnit v jiných sportovních odvětvích. Samozřejmě, že na vrcholové úrovni musí mít střelec výbornou kondici, znalosti technické, taktické, mentální a řeší tak doplňkovou přípravu. Není ani podstatné, zda je střelec svou povahou extrovert či introvert. Nejdůležitějšími fyzickými vlastnostmi jsou ale nadání pro stabilitu, koordinaci a přesnost míření. Z povahových rysů pak psychická stabilita. Tyto vrozené schopnosti a učené dovednosti pro danou disciplínu rozvíjí střelec ve svém tréninku a stává se tak talentem ve sportovní střelbě. Dalším nepostradatelným faktorem taletovaného střelce je samozřejmě dosah sportovní střelnice, možnost docházení na tréninky, propojení studia a sportu, a podpora rodiny, která je nedílnou součástí správné motivace, která vede k úspěchu. Nezbytnou součástí sportovní střelby je smysl pro bezpečné zacházení se zbraní a střelivem, znalost a dodržování pravidel sportovní střelby.