Sportovní střelba

Sportovní střelba je unikátním sportem, který není pro každého. Krásu tohoto sportu si musí v sobě najít každý sám. Pro každého ale platí, že chce-li být mezi nejlepšími, musí tomu hodně dát. Prostor "Dokázat to" dává Dukla Plzeň už těm nejmladším od věku 10 let. Že to lze, již mnozí dokázali. Olympijští madailisté, Mistři Světa, Mistři Evropy, Mistři ČR. Ale i posunutí osobních rekordů je vítězstvím či jen hrát podle pravidel "Fair play".